PUM-O

Projektno učenje za mlajše odrasle, stare med 15 in 26 let, kateri niso uspeli zaključiti srednjega izobraževanja in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, kot brezposelne osebe ali iskalci zaposlitve

NAMEN

Namen PUM-o je, da se udeležence motivira, se jih vključi v čim več aktivnosti in neformalnih izobraževanj ter se jih s tem pomaga, da se odločijo za ponovno vključitev v izobraževanje, najdejo nove možnosti zaposlitve ter novo pot v življenju.

DEJAVNOSTI

V času projekta smo se vključili v različne družabne, športne aktivnosti, kulturne, socialne in izobraževalne dejavnosti. Do sedaj smo izvedli oziroma še izvajamo več projektov in aktivnosti. Vsebina projektov je odvisna od interesa trenutno nastale skupine in se iz skupine v skupino spreminja.

FINANCIRANJE

PUM-o sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020.
Program PUM-o je javnoveljavni program, ki v Sloveniji deluje že 20 let, zaradi povečane potrebe pa so v letošnjem letu odprli še dva nova centra, eden od njih je v Velenju.

Projekt Zdravo življenje

Zdravstveni dom Velenje nam je pripravil kar nekaj delavnic na temo zdravo življenje; zdrava prehrana, odvisnosti, tehnike sproščanja, zdrav način življenja, test hoje, tedenska vadba s kineziologinjo. S tem projektom smo začeli v mesecu juliju in še ni zaključen saj nas še čaka kar nekaj predavanj.
Zdravo življenje

O programu PUM-O

Kdo se lahko vključi v PUM-O DEJAVNOSTI?

V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

• imajo status brezposelne osebe,
• imajo status iskalca prve zaposlitve,
• niso vključeni v izobraževanje,
• se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
• niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.

Cilji pum-o

Temeljni namen programa je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo.

V programu enakovredno zasledujemo naslednje temeljne cilje:

• Oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom približevanja oz. vstopa na trg dela,
• razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, oblikovanje osebne identitete in spodbujanje dejavne udeležbe v družbi.

Trajanje in dokončanje programa

Udeleženci se v program vključujejo za obdobje 10 mesecev.

Potrdilo o izobraževanju

Udeleženci ob zaključku programa pridobijo potrdilo o uspešnosti doseganja ciljev programa. 

Učne dosežke v programu PUM-O lahko udeleženci uveljavijo v postopkih vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, ko se ponovno vključujejo v programe formalnega izobraževanja, ali pri priznavanju poklicne usposobljenosti pri zaposlovanju.

Vključevanje v program

Kandidati za program lahko izrazijo interes za vključitev v program sami, lahko pa jim vključitev predlagajo svetovalec za zaposlitev pri ZRSZ, šolski svetovalni delavec ali drug svetovalec, ki kandidatu pomaga pri reševanju njegovih problemov.

Mentorji

Program PUM-O izvajajo mentorji s strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami s področja dela z mladimi.
KONTAKT:

041 321 125 (Ožbi Ošlak)
pumovelenje@gmail.com

Andreja Škorjanc

Mentorica

Ožbi Ošlak

Mentor

Mateja Car

Mentorica

PUM-O projekti

Sodelujemo v različnih projektih in aktivnostih:
Zdarava kuhna

ZDRAVA KUH'NA

Priprava zdrave hrane
V sklopu zdrave kuhne si pripravljamo zdrave obroke. Skupaj se pogovarjamo o izvoru določene jedi, o pripravi le te, opravimo nakup sestavin, skuhamo jed in seveda pospravimo za sabo. Privoščimo pa si tudi kakšno sladico.
Šivanje

Projekt šivanje, ročne spretnosti in umetnost

Preizkusili smo se v osnovah šivanja in osnovah risanja in nastalo je kar nekaj uspešnih izdelkov, izdelali in spekli smo darilca za vsakoletni bazar Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki je bil v decembru ter se bomo tako preizkusili tudi kot prostovoljci. Lotili smo se izdelave nahrbtnikov in toaletnih torbic za naše udeležence.

Kaj pa ostale aktivnosti?

V februarju smo se poklonili našemu pesniku Prešernu z izdelavo manjše razstave. Marca pa obeležili dva “ženska” praznika z darilci za mame in drage.

V pomladanskem času smo pripravili lončke za sadike in ptičje hišice za naš vrt. Za vsakoletni cvetlični sejem na Titovem trgu smo izdelali vrečke za sadje in zelenjavo, ki smo jih razdelili med ljudi, priključili pa smo se še Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje na njihovih delavnicah kot prostovoljci. 

V aprilu smo pričeli z urejanjem “svojega vrta” - visokih gredic pri Mladinskem centru, v upravljanje pa so nam predali tudi že zasajene visoke grede pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje.
Preberi več >>
priprava razstave
izdelava vrečk za sadje in zelenjavo
urejanje vrta
peka pletenic
tečaj nemščine
opravljanje vozniškega izpita
nadaljevanje šolanja

Projekt karierno usmerjanje

V sklopu tega projekta ves čas izvajamo delavnice namenjene boljši zaposljivosti naših kandidatov. Pisanje prošenj v vseh oblikah, vadimo kako se predstavimo, kako se obnašamo na razgovoru, kakšna vprašanja postavljamo oziroma kakšna vprašanja nam bodo postavili.
Tem dejavnostim namenimo največ časa.
Karierno usmerjanje

Društvo Naprej so.p.

Na Društvu naprej so.p. skozi različne projekte, izobraževanja in svetovanja razvijamo potencial ranljivih ciljnih skupin.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje logo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti logo
Evropska Unija - Evropski socialni sklad logo
Andragoški center Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje logo
Evropska Unija - Evropski socialni sklad logo
checkphonemoneydicelicense linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram