Socialno podjetništvo

Krepimo socialno vključenost ranljivih skupin in si prizadevamo dosegati javno dobro.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO V EU

Socialno podjetništvo je pomembno področje podjetništva, ki se v EU in širše zelo hitro razvija. Njegov razvoj je med prioritetnimi cilji EU, saj spodbuja doseganje socialnih ciljev in krepi socialno vključenost ranljivih skupin – težje zaposljivih ljudi. Socialna podjetja želijo doseči javno dobro - svoj dobiček namenjajo doseganju socialnih ciljev in delujejo po demokratičnih principih.
Povezovanje skozi socialno podjetništvo.
Socialno podjetje, društvo za razvoj človeških virov in socialnega kapitala Naprej, deluje na področju socialnega podjetništva od leta 2010. Z novim programov delovanja , ki ga vzpostavlja od leta 2017 pa želi izvajati projekt Popravljalnice oz. CENTRA PONOVNE UPORABE. S tem razvija dela izvaja tudi del (Socialno Razvojno podjetje) bo razvojno jedro socialnega podjetništva v regiji, katerega osnovni cilj je, da s svojim delovanjem postane primer dobre prakse in s tem pospeši razvoj tega področja na Koroškem. 
V svoje delovanje bo vključilo dolgotrajno brezposelne osebe in ranljive skupine prebivalstva. Dobili bodo dobro priložnost za usposabljanje z delom (po principu 'učenja z delom') in s tem povečali svoj zaposlitveni potencial, kakor tudi zmanjšali ogroženost svoje socialne vključenosti.

Naprej so.p. razvija celovit model socialnega podjetja. Povezujebo osnovna delovna področja socialnega podjetja SORp z usposabljanjem ranljivih skupin za povečanje njihovega zaposlitvenega potenciala, kakor tudi s strategijami povezovanja z raznovrstnimi deležniki socialnega podjetništva v regiji in širše.

Društvo Naprej so.p.

Na Društvu naprej so.p. skozi različne projekte, izobraževanja in svetovanja razvijamo potencial ranljivih ciljnih skupin.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje logo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti logo
Evropska Unija - Evropski socialni sklad logo
Andragoški center Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje logo
Evropska Unija - Evropski socialni sklad logo
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram