Projekt karierno usmerjanje

V sklopu tega projekta ves čas izvajamo delavnice namenjene boljši zaposljivosti naših kandidatov. Pisanje prošenj v vseh oblikah, vadimo kako se predstavimo, kako se obnašamo na razgovoru, kakšna vprašanja postavljamo oziroma kakšna vprašanja nam bodo postavili.
Tem dejavnostim namenimo največ časa.

Društvo Naprej so.p.

Na Društvu naprej so.p. skozi različne projekte, izobraževanja in svetovanja razvijamo potencial ranljivih ciljnih skupin.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje logo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti logo
Evropska Unija - Evropski socialni sklad logo
Andragoški center Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje logo
Evropska Unija - Evropski socialni sklad logo
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram